Aerobiczna 6 Weidera -wraz z przybraniem pozycji stojącej przez człowieka, mięśnie brzucha zaczęły odgrywać