6 Weidera uwagi, wskazówki i praktyczne porady. Harmonogram 6 Weidera przewidziany na 42 dni,