6 Weidera harmonogram ćwiczeń. Plan 6 Weidera zakłada dwa warianty treningu: 1. Ćwiczenia wykonywane